Ψηφιοποίηση Βιβλίων

Home Υπηρεσίες Ψηφιοποίηση Βιβλίων

Μετατρέψτε Έγγραφα και Βιβλία σε Ψηφιακά αρχεία... Άμεσα, οικονομικά και με ασφάλεια!!!

Ψηφιακό Σκανάρισμα Βιβλίων

H εταιρεία μας διαθέτει 15ετή εμπειρία στην ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων, βιβλίων και προσφέρει πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ψηφιοποίησης οποιουδήποτε όγκου εγγράφων, άμεσα και οικονομικά σε εταιρίες και οργανισμούς.
Διαθέτουμε όλο τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και καταρτισμένα στελέχη έτσι ώστε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιοποίησης βιβλίων, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της φύσης του υλικού.
  • Ψηφιοποίηση Βιβλίων
  • Ψηφιοποίηση Εγγράφων
  • Ψηφιοποίηση Αρχείων

Εξελιγμένο Σύστημα Ψηφιοποίησης Βιβλίων
Χρησιμοποιούμε συστήμα ψηφιοποίησης βιβλίων με ειδική σχεδίαση που επιτρέπει την εύκολη και σωστή μετατροπή βιβλίων σε ψηφιακά αρχεία, που σε αντίθεση με τα κοινά scanner :

  • Δεν ταλαιπωρεί και δεν ασκεί πίεση στα βιβλία.
  • Δεν εκπέμπει υπέρυθρη ή υπεριώδη ακτινοβολία που μπορεί να δημιουργήσει φθορές σε πολύτιμα βιβλία
  • Ψηφιοποιεί ακόμα και πολύ παλαιά και ευαίσθητα βιβλίων χωρίς κανένα κίνδυνο φθοράς.
  • Δημιουργεί εικόνα γεωμετρικά σωστή, χωρίς καμπύλες στην άκρη των σελίδων, είδικά βελτιστοποιημένη για την ελαχιστοποίση λαθών στο OCR.

Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε ακριβό εξοπλισμό που θα σας είναι άχρηστος μετά το πέρας του έργου αλλά ούτε να προσλάβετε υπαλλήλους που αυξάνουν ακόμα περισσότερο το λειτουργικό σας κόστος.
Παραχωρούμε όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό για να ολοκληρωθεί το έργο μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προσφέροντας :
• Εξαιρετικά χαμηλή τιμή ανά σελίδα από μόλις 0,1 € ανά σελίδα.
• Προϋπολογίσιμο κόστος.
• Εγγυημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
• Υψηλή ποιότητα αποτελεσμάτων.

Η διαδικασία ψηφιοποίησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στάδια:

• Σχεδιασμός - καθορισμός προτύπων
• Προετοιμασία ψηφιοποίησης
• Ψηφιοποίηση υλικού (κείμενα, εικόνες)
• Έλεγχος ποιότητας
• Δυνατότητα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων
• Αποθήκευση του ψηφιακού περιεχομένου σε όλα τα διαδεδομένα format, PDF, ebook, κλπ

Ψηφιοποίηση?
Καλέστε μας!

6944 264387

Πλήρεις λύσεις Ψηφιακού Περιεχομένου

Επιπλέον, παράλληλα με τις υπηρεσίες ψηφιοποίησης εγγράφων, μπορούμε να σας προτείνουμε ολοκληρωμένες και προσιτές λύσεις λογισμικού για να διαχειριστείτε με τον πλέον παραγωγικό τρόπο το ψηφιοποιημένο σας αρχείο.
Επικοινωνία