Κατασκευή e-shop με επιδότηση 100% ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ 2014-2020
Η Δράση «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.
Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5000 ευρώ για κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ.

Σε ποιους απευθύνεται
Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:
- Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
- Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις 07/11/2020.
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.
Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.
Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
- Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
- Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης
- Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση)
- Φωτογραφίες του Φυσικού Καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.

Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / Επιδότηση
Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα
Όροι και προϋποθέσεις
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
•- Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019.
•- Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020.
• να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
• να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά,
• να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• να λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive, να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
• να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Τι χρηματοδοτείται
- Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
- Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
- Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών Φιλοξενίας (hosting, collocation, κτλ.)
- Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.


Τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου, για εταιρείες και επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε επιβάλει τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων και σε διαδικτυακά κανάλια πώλησης και διανομής (eshop). Η εταιρεία μας με έδρα τη Θεσσαλονίκη προσφέρει τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικώς σ' όλόκληρη την Ελλάδα.

H T@sk αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής και την καλλιτεχνική επιμέλεια ενός e-shop. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της εταιρίας, δημιουργούν από το μηδέν προτάσεις design του ηλεκτρονικού σας καταστήματος. Στη συνέχεια υλοποιείται η κατασκευή της δομής και των συνδέσμων - links καθώς και ο προγραμματισμός των ιστοσελίδων php από έμπειρους web developers της εταιρείας μας.
Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος περιλαμβάνει εκτός των άλλων:

 • Δυνατότητα παραγγελειοληψίας μέσω του site
 • Αυτόματο υπολογισμό συνολικού κόστους (προϊόντα, ΦΠΑ, κόστος αποστολής κλπ)
 • Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, αντικαταβολής, κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ή Paypal
 • Διαχείριση παραγγελιών που εκκρεμούν
 • Λειτουργία μηχανισμού αποθηκών με αποθέματα (stock)
 • Kατασκευές ολοκληρωμένων λύσεων eshops
 • Εγκαταστάσεις, παραμετροποιήσεις, αναβαθμίσεις εκδόσεων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την καλύτερη παρουσία της ηλεκτρονικής "βιτρίνας" σας και διάθεση των προϊόντων σας
 • Εισαγωγή των πρώτων προϊόντων
 • Καμπάνιες προώθησης των προϊόντων σας
 • Εκπαίδευση του προσωπικού σας στη διαχείριση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος και στην εισαγωγή, τροποποίηση των προϊόντων
Οι εφαρμογές διαχείρισης οι οποίες δημιουργούνται είναι απολύτως εύχρηστες στους διαχειριστές των e- shops ώστε να μπορούν εύκολα και γρήγορα, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις να τροποποιούν τα  sites.

Μαζί μας, είστε σίγουροι ότι η επένδυση σας θα αποδώσει

Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία eshop κάθε είδους που αποκτήσαμε από τη συναναστροφή μαζί σας. Από τη κατασκευή eshop λίγων κατηγοριών και προϊόντων, μέχρι eshop με χιλιάδες διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων. Όποιο και αν είναι το δικό σας προϊόν, μπορούμε να σχεδιάσουμε την κατάλληλη λύση για να το πουλήσετε στο internet. Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που σας παρέχουμε, είναι πολύ απλό στη χρήση του, ώστε να μπορείτε να διαμορφώνετε πολύ εύκολα τα προϊόντα σας και να ελέγχετε τις παραγγελίες σας.
Η παράδοση ενός αξιόπιστου, λειτουργικού και γρήγορου eshop, είναι μόνο το πρώτο βήμα που κάνετε μαζί μας. Και όπως είναι το μότο μας, "Η συνεργασία με τον πελάτη ξεκινάει μόλις ολοκληρωθεί η ιστοσελίδα του". Θα είμαστε διαρκώς κοντά σας, παρέχοντας υποστήριξη σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει και συμβουλεύοντας σας σχετικά με τις πολλές δυνατότητες που σας προσφέρονται, για να προωθήσετε τα προϊόντα σας στο internet.
Για ό,τι σας προβληματίζει επικοινωνήστε μαζί μας, και είναι σίγουρο ότι θα βρούμε την κατάλληλη λύση για τη δική σας επιχείρηση.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.